Balliol har lansert et stipend for flyktninger

Balliol College introduserer en stipendordning for alle med flyktningstatus til å studere og bo gratis i Oxford.Ordningen, som begynner i neste studieår, vil dekke skolepenger, høyskoleavgifter og gi et vedlikeholdsstipend. Det betaler seg også for en returflyvning til utenfor Storbritannia hvert år av studiet. Både JCR og MCR stemte enstemmig for stipendet.

Høgskolen har sagt at søkere må oppfylle gode engelskkrav, samt ha utmerkede karakterer, og for å ha oppfylt, eller bli spådd å møte, minimumskravene for akademisk opptak til [det] valgte kurset.

I en uttalelse publisert på høgskolens nettside, sa JCR-president Annie Williamson: Utdanning er et grunnleggende verktøy for å styrke, men muligheter for høyere utdanning blir revet bort fra flyktninger, som står overfor stor usikkerhet om de noen gang kan komme tilbake for å studere – selv de mest dyktige studenter. Det er for tiden over 20 millioner flyktninger over hele verden, og Balliol JCR og MCR har svart på denne krisen på den lille måten vi kan, ved å etablere Balliol Student Scholarship.

Balliol er den første høyskolen som lanserer en slik ordning, men universiteter over hele landet har kjørt lignende programmer.