Uni for å åpne Stephen Lawrence forskningssenter

Moren til den myrdede tenåringen Stephen Lawrence slår seg sammen med Birmingham for å bekjempe raseulikhet.Doreen Lawrence, hvis sønn ble drept i et brutalt rasistisk angrep for 20 år siden, vil hjelpe til med å starte Center for Research in Race and Education ved University of Birmingham.

Stephen Lawrence ble myrdet mens han ventet på en buss i 1993

Senteret vil arbeide for å tette hullene i utdanningsresultater og øke sysselsettingsutsiktene til svarte og etniske minoritetsstudenter.

Siden drapet på sønnen hennes i et raseangrep i 1993, har Doreen Laurence og familien hennes kjempet utrettelig for rase og strafferett i over to tiår.Mrs Lawrence berømmet University of Birmingham og la til: Ved å åpne dette senteret har universitetet tatt en modig og nødvendig handling i et klima der rase ikke lenger er på den politiske agendaen.

Professor David Gillborn, direktør for det nye senteret, sa at det er en utbredt antakelse om at rasisme ikke lenger er et problem innen utdanning, men at det fortsatt er betydelige etniske ulikheter.

Senteret har som mål å jobbe med et bredt spekter av mennesker – fra foreldre og pressgrupper, til beslutningstakere og lærere – med sikte på å bedre forstå og bekjempe rasisme i utdanningen.